ASK Studio logo

3000 undervisningsvideoer

Videoundervisning for lærere og elever i vgs

Rabatterte priser for skoleåret 21/22

Vårt bidrag til koronadugnaden i 2020/21 var å gi 230 videregående skoler gratis tilgang til ASK Studio – 3000 videoer som dekker kompetansemålene i 22 fag. Over 50 000 undervisningsvideoer ble avspilt ukentlig i denne perioden. Vi fortsetter nå med å tilby rabatterte priser også for det inneværende skoleåret.

For kr 5 000 eks mva tilbyr vi nå en full skolelisens med varighet fram til 01.10.2022. Lisensen gir alle lærere og elever tilgang til digital undervisning med ASK Studio.

Skoleeier kan søke UDIR om refusjon fra den teknologiske skolesekken, da ASK Studio er registrert som godkjent digitalt læremiddel.

NYTT I ASK - HØSTEN 2022

FAGFORNYELSEN

Vi kommer med oppdaterte kurs i realfagene vg3 allerede til skolestart. Nye videoer lages fortløpende og vil bli lagt inn i løpet av hele høsten.

Quiz-spillelister som tester forkunnskap og tetter hull i realfagene

Til høsten vil lærer kunne dele kvalifikasjons-quizer med elevene før de starter et nytt tema, for å sikre at elevene er ajour og kan forkunnskapen som trengs for å henge med på undervisningen. Dersom elevene ikke klarer quizen med forkunnskaper, så følger videoer som de kan se for å lære det de skulle kunne fra før.

Veiledende Priser

For skoleåret 2022/23 tilbyr vi to ulike lisenser:
Årslisens som inkluderer alle skolens elever og lærere med tilgang til alle fag er i år nedsatt fra kr 39.000, eller elevlisenser om skolen har et behov for undervisningsstøtte for en mindre gruppe. Alle oppgitte priser er eksl. mva.

ASK STUDIO på ett minutt

Se flere brukerguider

Vgs-pensum på video

Hele faget er spilt inn i TV-studio av erfarne lærere. Med 3000 videoer dekker ASK STUDIO kompetansemålene i 22 fag.

Quiz til hver video

For at eleven skal kunne teste sin kunnskap, enten før de ser videoer eller etter, følges hver undervisningsvideo av en motiverende quiz.

Z

del spillelister med elevene

Fagene er delt inn i ferdige spillelister med undervisningsvideoer. Lærer velger videoer og deler disse med hele klassen eller enkeltelever.

Learner analytics

Med learner analytics har du som lærer full oversikt over elevenes gjennomførte videoundervisning og resultater fra quiz

Et fantastisk verktøy for tilpasset undervisning

Elevene har ulike behov, evner og forutsetninger. Å gi tilpasset undervisning til en elevgruppe er en åpenbar utfordring i en hektisk lærerhverdag. Med ASK STUDIO kan du hjelpe og motivere elevene – raskt og enkelt.

FRAVÆR

Del spilleliste med Even som var borte i forrige uke og trenger å ta igjen undervisning.

s

Kunnskapshull

Del spilleliste med Nora som trenger å ta igjen kompetansemål fra forrige skoleår.

Elev 1

Del spilleliste med Sigrid som har lav grad av måloppnåelse. Hun får nå jobbe i eget tempo.

Repetisjon

Del spilleliste med hele klassen eller enkeltelever før prøver og eksamen.

Elev 2

Del spilleliste med Erik som har høy grad av måloppnåelse, og ekstra læringspotensial.

omvendt undervisning

Med hele faget på video er det enkelt å finne egnede temaer til omvendt undervisning.

Slik fungerer det

Lag egne spillelister og del

Lærer velger ferdige eller lager egne spillelister med undervisningsvideoer og quiz. Disse sendes direkte til elevens PC eller mobil.

Eleven mottar spillelista

Ett enkelt klikk og undervisningen kan gjennomføres.

Quiz – har eleven forstått?

Quiz til hver video avdekker kunnskapshull. Om ikke full score oppnås, ser eleven videoen på nytt.

learner analytics

En utvidet learner analytics gir lærer full oversikt over videoundervisningen og quizer eleven har gjennomført samt progresjon i faget.

gjenbruk av spillelister

Delte spillelister blir lagret og kan brukes på nytt. Du som lærer kan dermed bygge ditt eget ressursbibliotek med spillelister til rask gjenbruk.

AUTOMATISK PÅMINNELSE og REPETISJON

Utover høsten vil vi videreutvikle systemfunksjoner som forenkler elevoppfølgning: dersom eleven ikke har sett videoundervisningen får han automatisk en påminnelse. Læreren kan også velge «automatisk repetisjon» Da deles quizene på nytt med eleven, èn dag etter gjennomgått undervisning.

Om oss

ASK Undervisning har sin base i Tromsø og er stolt av å presentere ASK STUDIO for lærere. Alle våre videopedagoger er lektorer med lang erfaring fra undervisning i både offentlig og private skoler. Samlet har vi ført mer enn 200 klasser fram til eksamen, og eksaminert og sensurert over 4000 eksamener på vgs-nivå. I tillegg består ASK av et teknisk team og designer. Sammen har vi som mål å skape den mest brukervennlige og samtidig moderne løsningen for distribusjon av digital undervisning.

Hanne Kvam Ramberg

Rektor

Har vært språklærer i den videregående skolen i 15 år, med fokus på læring via digitale verktøy. Hun har og vært ambassdør for E-twinning, et EU-prosjekt knyttet til digitalisering av klasserommet, og mottok i 2011 prisen for beste digitale språkprosjekt i Europa. Hanne har hovedfag i engelsk fra University i East Englia og UiTø samt tilleggutdanning i Spansk og pedagogikk.

Tina Dale

Pedagogisk leder

Har undervist 20 år på videregående og vært sensor og eksaminator for over 1000 elever. Tina har mangeårig erfaring med digital innholdsutvikling, og er i ASK ansvarlig for interaksjonsdesign og opplæring i videopedagogikk. Tina har også undervist på lærerhøgskolen i Tromsø og har sitt hovedfag i engelsk fra UiTø og University of Wisconsin.

Ståle Frisvold

CEO og grunnlegger

Er leder og grunnlegger av ASK Undervisning.  Han har i 20 år vært rektor og eier av en privat videregående skole i Tromsø.  Ståles faglige målsetting har hele tiden vært å utnytte de mulighetene som digitalisering gir for å bedre skolehverdagen for både lærer og elev! Ståle er utdannet siv.ing fra NTH, og har i tillegg mellomfag i pedagogikk.

avtal en presentasjon

Ta kontakt med oss for å avtale en uforpliktende presentasjon av mulighetene med ASK STUDIO. Presentasjonen varer ca 30 minutter og kan gjennomføres på din skole eller som et nettmøte. Oppgi ønsket dato så tar vi kontakt for å avtale detaljene.

Fagene

Erfarne lærere med trening i videopedagogikk har utviklet korte og konkrete videoer som dekker hele faget. I ASK STUDIO visualiserer lærer faget med bilder og animasjoner. At eleven kan sette lærer på pause, reflektere og se undervisningen så mange ganger de vil, bidrar til økt forståelse og mestring. ASK tilbyr videoundervisning i følgende fag:

Fellesfag og programfag

Matematikk

 • Matematikk 1P (158 videoer)
 • Matematikk 2P (67 videoer)
 • Matematikk 1T (136 videoer)
 • Matematikk 2P-Y (120 videoer)
 • Matematikk R1 (186 videoer)
 • Matematikk R2 (173 videoer)
 • Matematikk S1 (103 videoer)
 • Matematikk S2 (82 videoer)

Realfag

 • Naturfag (126 videoer)
 • Fysikk 1 (146 videoer)
 • Fysikk 2 (152 videoer)
 • Kjemi 1 (159 videoer)
 • Kjemi 2 (160 videoer)
 • Biologi 1 (kommer vår 22)

Språk

 • Norsk Vg1,Vg2, og Vg3 (171 videoer)
 • Engelsk fellesfag (141 videoer)
 • Internasjonal engelsk (110 videoer)
 • Spansk Nivå I (180 videoer)
 • Spansk Nivå II (145 videoer)

Samfunnsfag

 • Historie (121 videoer)
 • Samfunnskunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
   (45 videoer)

labkurs og Andre kurs

Labkurs

 • Naturfag lab (9 videoer)
 • Fysikk 1 lab (10 videoer)
 • Fysikk 2 lab (8 videoer)
 • Kjemi 1 lab (9 videoer)
 • Kjemi 2 lab (11 videoer)
 • Biologi 1 lab (8 videoer)

Andre kurs

 • Skrivekurs (28 videoer)
 • Grammatikk for språklige minoriteter
   (47 videoer)
 • Forkurs Matematikk R1 (42 videoer)
 • Kroppsøving (under utvikling)