Nyhet

En løsning for ulike

undervisningsoppdrag

for voksenopplæring

3000 videoer med quiz, 22 fag

supplement til sanntids og samlingsbasert undervisning

Vgs-pensum på video

Hele faget er spilt inn i TV-studio av erfarne lærere. Med 3000 videoer dekker ASK kompetansemålene i 22 fag.
Z

undervisningsstøtte

Skoleeier står fritt til å benytte løsningen slik det er formålstjenlig: som  fullt studieopplegg eller som supplement til stedlig eller samlingsbasert opplegg.

Quiz til hver video

For at eleven skal kunne teste sin kunnskap, enten før de ser videoer eller etter, følges hver video av en motiverende quiz.

Learner analytics

Med learner analytics har du som lærer full oversikt over gjennomført videoundervisning og quizresultater.

Èn løsning for ulike undervisningsoppdrag

Med ASK STUDIO får lærere og elever i videregående skoler, lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og voksne med rett til videregående opplæring tilgang til høykvalitets videoundervisning. Løsningen gjør det mulig å raskt kunne tilby et bredt fagtilbud med høy pedagogisk og teknisk kvalitet til mange, uansett lokasjon – uten ventetid og med fleksibel oppstart. Elever og lærere får tilgang til undervisning i hele faget umiddelbart, med alle klompetansemålene dekket. Skoleeier står fritt til å benytte løsningen slik det er formålstjenlig: som fullt studieopplegg eller om supplement til stedlig eller samlingsbasert opplegg.

sanntidsundervisning

Bruk ASK STUDIO som supplement til sanntidsundervisning. Eleven bruker videoundervisning som hjelp til for- og etterarbeid tilknyttet et gitt tema.

fordypning i realfag

Realfag kan oppleves som utfordrende for noen elever. Med ASK STUDIO har eleven tilgang til undervisningen og …………

samlingsbasert opplegg

Eleven følger fremdriftsplanen i ASK med videoundervisning mm og møter stedlig lærer under samlingene for oppsummering, oppgaveløsning og fagveiledning.

fravær

Om studiestedet kjører undervisning i sanntid eller samlingsbasert vil  det alltid være elever med fravær. Med ASK STUDIO……….

fellesfag til lærlinger

En lærling som ønsker å ta fag til studiekompetanse er avhengig av et fleksibelt undervisningsopplegg. Med ASK STUDIO tilrettelegges dette raskt til den enkelte.

skoler uten fagtilbud

Løsningen gjør det mulig å raskt kunne tilby et bredt fagtilbud til mange. Mangel på lærerressurser e.l løses med å gi elevene tilgang til ASK STUDIO.

Et fantastisk verktøy for tilpasset undervisning

Elevene har ulike behov, evner og forutsetninger. Å gi tilpasset undervisning til en elevgruppe er en åpenbar utfordring i en hektisk lærerhverdag. Med ASK STUDIO kan du hjelpe og motivere elevene – raskt og enkelt.

FRAVÆR

Del spilleliste med Even som var borte i forrige uke og trenger å ta igjen undervisning.

s

Kunnskapshull

Del spilleliste med Nora som trenger å ta igjen kompetansemål fra forrige skoleår.

Elev 1

Del spilleliste med Sigrid som har lav grad av måloppnåelse. Hun får nå jobbe i eget tempo.

Repetisjon

Del spilleliste med hele klassen eller enkeltelever før prøver og eksamen.

Elev 2

Del spilleliste med Erik som har høy grad av måloppnåelse, og ekstra læringspotensial.

omvendt undervisning

Med hele faget på video er det enkelt å finne egnede temaer til omvendt undervisning.

Pris

I lanseringsperioden fram til 15.oktober 2018 tilbyr vi ASK STUDIO til voksenopplæringen til introduksjonspris. Prisen er uavhengig av antall lærere og elever på skolen.

Slik fungerer det

Lag egne spillelister og del

Lærer velger ferdige eller lager egne spillelister med undervisningsvideoer og quiz. Disse sendes direkte til elevens PC eller mobil.

Eleven mottar spillelista

Ett enkelt klikk og undervisningen kan gjennomføres.

Quiz – har eleven forstått?

Quiz til hver video avdekker kunnskapshull. Om ikke full score oppnås, ser eleven videoen på nytt.

learner analytics

En utvidet learner analytics gir lærer full oversikt over videoundervisningen og quizer eleven har gjennomført samt progresjon i faget.

gjenbruk av spillelister

Delte spillelister blir lagret og kan brukes på nytt. Du som lærer kan dermed bygge ditt eget ressursbibliotek med spillelister til rask gjenbruk.

AUTOMATISK PÅMINNELSE og REPETISJON

Utover høsten vil vi videreutvikle systemfunksjoner som forenkler elevoppfølgning: dersom eleven ikke har sett videoundervisningen får han automatisk en påminnelse. Læreren kan også velge «automatisk repetisjon» Da deles quizene på nytt med eleven, èn dag etter gjennomgått undervisning.

Om oss

ASK Undervisning har sin base i Tromsø og er stolt av å presentere ASK STUDIO for lærere. Alle våre videopedagoger er lektorer med lang erfaring fra undervisning i både offentlig og private skoler. Samlet har vi ført mer enn 200 klasser fram til eksamen, og eksaminert og sensurert over 4000 eksamener på vgs-nivå. I tillegg består ASK av et teknisk team og designer. Sammen har vi som mål å skape den mest brukervennlige og samtidig moderne løsningen for distribusjon av digital undervisning.

Hanne Kvam Ramberg

Rektor

Har vært språklærer i den videregående skolen i 15 år, med fokus på læring via digitale verktøy. Hun har og vært ambassdør for E-twinning, et EU-prosjekt knyttet til digitalisering av klasserommet, og mottok i 2011 prisen for beste digitale språkprosjekt i Europa. Hanne har hovedfag i engelsk fra University i East Englia og UiTø samt tilleggutdanning i Spansk og pedagogikk.

Tina Dale

Pedagogisk leder

Har undervist 20 år på videregående og vært sensor og eksaminator for over 1000 elever. Tina har mangeårig erfaring med digital innholdsutvikling, og er i ASK ansvarlig for interaksjonsdesign og opplæring i videopedagogikk. Tina har også undervist på lærerhøgskolen i Tromsø og har sitt hovedfag i engelsk fra UiTø og University of Wisconsin.

Ståle Frisvold

CEO og grunnlegger

Er leder og grunnlegger av ASK Undervisning.  Han har i 20 år vært rektor og eier av en privat videregående skole i Tromsø.  Ståles faglige målsetting har hele tiden vært å utnytte de mulighetene som digitalisering gir for å bedre skolehverdagen for både lærer og elev! Ståle er utdannet siv.ing fra NTH, og har i tillegg mellomfag i pedagogikk.

avtal en presentasjon

Ta kontakt med oss for å avtale en uforpliktende presentasjon av mulighetene med ASK STUDIO. Presentasjonen varer ca 30 minutter og kan gjennomføres på din skole eller som et nettmøte. Oppgi ønsket dato så tar vi kontakt for å avtale detaljene.

Fagene

Erfarne lærere med trening i videopedagogikk har utviklet korte og konkrete videoer som dekker hele faget. I ASK STUDIO visualiserer lærer faget med bilder og animasjoner. At eleven kan sette lærer på pause, reflektere og se undervisningen så mange ganger de vil, bidrar til økt forståelse og mestring. ASK tilbyr videoundervisning i følgende fag:

Fellesfag og programfag

Matematikk

 • Matematikk 1P (158 videoer)
 • Matematikk 2P (67 videoer)
 • Matematikk 1T (136 videoer)
 • Matematikk 2P-Y (120 videoer)
 • Matematikk R1 (186 videoer)
 • Matematikk R2 (173 videoer)
 • Matematikk S1 (103 videoer)
 • Matematikk S2 (82 videoer)

Realfag

 • Naturfag (126 videoer)
 • Fysikk 1 (146 videoer)
 • Fysikk 2 (152 videoer)
 • Kjemi 1 (159 videoer)
 • Kjemi 2 (160 videoer)

Språk

 • Norsk Vg1,Vg2, og Vg3 (171 videoer)
 • Engelsk fellesfag (141 videoer)
 • Internasjonal engelsk (110 videoer)
 • Spansk Nivå I (180 videoer)
 • Spansk Nivå II (145 videoer)

Samfunnsfag

 • Historie (121 videoer)
 • Samfunnsfag (77 videoer)
 • Sosiologi og sosialantropologi  (40 videoer)
 • Politikk og menneskerettigheter  (45 videoer)
labkurs og Andre kurs

Labkurs

 • Naturfag lab (9 videoer)
 • Fysikk 1 lab (10 videoer)
 • Fysikk 2 lab (8 videoer)
 • Kjemi 1 lab (9 videoer)
 • Kjemi 2 lab (11 videoer)
 • Biologi 1 lab (8 videoer)

Andre kurs

 • Skrivekurs (28 videoer)
 • Grammatikk for språklige minoriteter  (47 videoer)
 • Forkurs Matematikk R1 (42 videoer)